Hvolpalistinn


Dranga Dimma

 


Dranga Dofri

 


Dranga Dúfa

 


Dranga Draumur

 


Dranga Dagný

 


Ístjarnar Tindur

 


Drangagot á annarri viku.

 


Dranga Mylla